O wydawnictwie

  Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ma ponad 20-letnią tradycję wydawniczą. Do 2020 roku było Wydawnictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, a pod obecną nazwą funkcjonuje jako jednostka ogólnouczelniana Akademii.
  Naszą misją jest popularyzacja dokonań naukowych pracowników oraz studentów Akademii, a także dostarczanie im wysokiej jakości treści naukowych i dydaktycznych. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe, materiały pokonferencyjne i czasopisma, a także podręczniki i skrypty, nieodzowne w realizacji celów dydaktycznych uczelni wyższej. Wielką wagę przykładamy do zachowania wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego publikowanych, a także przestrzegania zasad etyki wydawniczej oraz procedur oceny tekstów w ramach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i niezależnej recenzji naukowej.

 Jako właściciel tytułu wydajemy wspólnie z Termedia anglojęzyczne, międzynarodowe, recenzowane czasopismo naukowe „Journal of Health Inequalities”, w którym publikowane są prace z zakresu zdrowia publicznego oraz czasopismo „European Journal of Sciene and Research”.
 W 2021 roku Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej znalazło się w ministerialnym wykazie polskich i zagranicznych wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. To oznacza, że książki opatrzone numerem ISBN naszego wydawnictwa uzyskują 80 punktów w procesach ewaluacyjnych wyższych uczelni.
 Odpowiadając na potrzeby Czytelników staramy się udostępniać możliwie jak najwięcej treści w otwartym dostępie. Aktywnie włączamy się do międzynarodowego dyskursu akademickiego poprzez współpracę z naukowcami z Europy i świata.

Skip to content